Συναγερμοί- Σύντομη Περιγραφή

Ένα τυπικό σύστημα συναγερμού αποτελείται συνήθως από:

1. Κεντρική Μονάδα Ελέγχου.
2. Μονάδα Κωδικοποιημένης Ψηφιακής Μετάδοσης Σήματος Συναγερμού σε 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, ενσωματωμένη ή όχι στην Κεντρική Μονάδα Ελέγχου του συστήματος.
3. Τροφοδοτικό.
4. Μαγνητικές Επαφές για πόρτες, παράθυρα και λοιπά ανοίγματα (Magnetic Contacts).
5. Ανιχνευτές Κίνησης.
6. Διάφοροι άλλοι Ανιχνευτές , όπως π.χ Πυρός, Κραδασμών, Ανιχνευτές,Θραύσης Κρυστάλλων, ανιχνευτές υγρών , ανιχνευτές θερμοκρασίας, μπουτόν προσωπικής απειλής κ.ά.
7. Σειρήνες Παραγωγής Ήχου.
8. Σύστημα Παραγωγής Καπνού για μείωση ορατότητας στο χώρο.

Σύντομη περιγραφή συστήματος

Μετά τη μελέτη στο χώρο σας και σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα επισημάνει ο τεχνικός ασφαλείας, ο χώρος που επιθυμείτε να προστατευτεί, θα χωριστεί σε ζώνες ανάλογα με τη χρήση τους. Αναλυτικότερα αναφέρουμε τα παρακάτω: 

Ανίχνευση

Αποτελεί το πρώτο στάδιο προστασίας του συστήματος και περιλαμβάνει:

1. Μαγνητικές Επαφές (παγίδες), που αποτελούνται από ένα μαγνήτη και μία επαφή. Τοποθετούνται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) για την περιμετρική προστασία του χώρου.
2. Ανιχνευτές για εσωτερική παγίδευση του χώρου που ελέγχουν τη μεταβολή της κατάστασης (κίνησης, θερμοκρασίας κ.ά.) και δίνουν συναγερμό.
3. Άλλους τύπους ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση, όπως αντικραδασμικοί, ανιχνευτές θραύσης υαλοπινάκων, πυρανιχνευτές, διακόπτες προσωπικής απειλής κ.ά.

Έλεγχοι και χειρισμοί

Η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Συναγερμού αποτελεί την καρδιά του συστήματος, αφού μέσω αυτής ελέγχονται και τροφοδοτούνται όλες οι περιφερειακές συσκευές (ανιχνευτές, χειριστήρια, συσκευές αναγγελίας, σειρήνες κλπ.). Ο έλεγχος των ανιχνευτών επιτυγχάνεται με την κατανομή του συστήματος σε ζώνες. Οι διάφορες ζώνες προγραμματίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου και του χρήστη (π.χ. ζώνη ελέγχου κεντρικής εισόδου). Η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και ελέγχου μέσω τηλεφωνικής γραμμής με τη χρήση Η/Υ (Download). Έτσι, επιτυγχάνεται αφ’ ενός τροποποίηση του προγραμματισμού, αν το ζητήσει ο χρήστης και αφ’ ετέρου διάγνωση και σε πολλές περιπτώσεις άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών.

Περιλαμβάνει επίσης ενσωματωμένη τροφοδοτική διάταξη με επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή ξηρού τύπου, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ακόμη και σε πολύωρες διακοπές της κύριας τροφοδοσίας (220V). Οι χειρισμοί του συστήματος επιτυγχάνονται μέσω των πληκτρολογίων που τοποθετούνται κοντά στις κύριες προσβάσεις του χώρου (π.χ. κύριες είσοδοι, είσοδοι garage, κλπ.) ή διαμέσου τηλεχειριστηρίου.

Σε περίπτωση παραβίασης του συστήματος η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου προβαίνει σε μία σειρά διαχείρισης ενεργειών όπως αποστολή κωδικοποιημένων σημάτων σε Κέντρο Λήψεως Σημάτων, ενεργοποίηση τοπικής σειρήνας, ενεργοποίηση συστήματος παραγωγής καπνού και πολλές άλλες ενέργειες αναλόγως των δυνατοτήτων και του προγραμματισμού που επιθυμεί ο χρήστης.