Η CHAMPION SECURITY, ΚΩΣΤΗΣ Ε., σας παρουσιάζει την παρακάτω πρόταση για τοποθέτηση περιμετρικού συστήματος συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, η οποία έχει πάντα δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη:

Το σύστημα συναγερμού θα αποτελείται από κεντρική μονάδα στην οποία θα συνδεθούν όλοι οι απαιτούμενοι ανιχνευτές. Η κεντρική μονάδα που θα τοποθετηθεί σε στεγασμένο χώρο, θα διαθέτει αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας με συσσωρευτή ξηράς φορτίσεως για απρόσκοπτη λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Η κεντρική μονάδα θα διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό κωδικοποιητή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση και παρακολούθηση του χώρου από κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων, ολόκληρο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Για τη σύνδεση απαιτείται τηλεφωνική γραμμή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας θα τοποθετηθεί μονάδα GSM(ή δορυφορικό δίκτυο) και η σύνδεση με τον κεντρικό σταθμό μπορεί να πραγματοποιηθεί και ασύρματα, μεσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η κεντρική μονάδα του συναγερμού έχει δυνατότητα αποστολής των παρακάτω σημάτων:

• Όπλιση συστήματος
• Ταυτότητα χρήστη που όπλισε
• Αφόπλιση συστήματος
• Ταυτότητα χρήστη που αφόπλισε
• Προσωπική απειλή
• Ιατρική βοήθεια
• Πυροσβεστική
• Διάρρηξη ζώνης
• Προσδιορισμός ζώνης διάρρηξης
• Αποκατάσταση ζώνης διάρρηξης
• Έλεγχος επικοινωνίας (TEST)
• Διακοπή ρεύματος 220V
• Δολιοφθορά καλωδιώσεων
• Πτώση τάσεως μπαταρίας
• Αποκατάσταση τάσεως μπαταρίας.

Σε περίπτωση παραβίασης θα γίνονται τα ακόλουθα:

• Ενεργοποίηση σειρήνας συναγερμού.
• Ενημέρωση κέντρου λήψης σημάτων μέσω ενσύρματης ή ασύρματης τηλεφωνικής γραμμής
• Ενημέρωση της αστυνομίας από τον 24ωρο κεντρικό σταθμό.
• Ενημέρωση εξουσιοδοτημένων ατόμων από τον 24ωρο κεντρικό σταθμό.
• Άμεσος εντοπισμός των συμβάντων και της καταγραφής από το Κέντρο Ελέγχου.
• Καταγραφή του συμβάντος από το εγκατεστειμένο κλειστό κύκλωμα.
• Ειδοποίηση συμβάντος και αποστολή εικόνων μέσω internet στο 24ωρο κεντρικό σταθμό.

Για την εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού η εταιρεία μας προτείνει την τοποθέτηση των παρακάτω υλικών: