Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) τοπικής και απομακρυσμένης παρακολούθησης! Πάντα από το εξειδικευμένο προσωπικό της CHAMPION SECURITY.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή αλλιώς CCTV (Closed Circuit Television) είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας (σε ορισμένα συστήματα είναι δυνατή και η καταγραφή ήχου). Τα βασικά του μέρη είναι η συσκευή καταγραφής, η οθόνη και η κάμερα.

Aσύρματο Σύστημα CCTV

Οι κάμερες συνδέονται με το υπόλοιπο σύστημα (οθόνη και σύστημα καταγραφής) ασύρματα.

Πλεονεκτήματα

  • Η δυνατότητα εύκολης αναδιάταξης και φορητότητας του όλου συστήματος
  • Η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε σημεία όπου είναι δυσχερής η ανάπτυξη ενσύρματης εγκατάστασης

Η ασύρματη σύνδεση δεν συνεπάγεται την παντελή απουσία καλωδίου, αφού η ηλεκτρική τροφοδοσία τους είναι πιθανόν να πραγματοποιείται ενσύρματα και όχι με τη χρήση μπαταριών.

Ενσύρματο Σύστημα CCTV

Οι κάμερες στα κυκλώματα της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέονται με την οθόνη και το σύστημα καταγραφής με τη βοήθεια καλωδίου.

Πλεονεκτήματα

  • Η ποιότητα της εικόνας αφού υπάρχει παντελής απουσία παρεμβολών
  • Η δυνατότητα τοποθέτησης των καμερών σε μεγάλη απόσταση από το υπόλοιπο σύστημα

Υπάρχουν κάμερες που δίνουν την δυνατότητα επιλογής ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης με το υπόλοιπο σύστημα.