Έμψυχο Δυναμικό

Η εταιρεία Champion Security, E. Κωστής, διαθέτει προσωπικό 30 ατόμων, στο οποίο ανήκουν άρτια εκπαιδευμένοι φύλακες με πιοστοποιημένη άδεια εργασίας security, και τεχνικοί με άριστη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία σε όλα τα συστήματα ασφαλείας.

Εγκαταστάσεις -Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις, με χώρους ειδικά μελετημένους, διαμορφωμένους και εξοπλισμένους, ανάλογους των υπηρεσιών ασφαλείας και των προϊόντων που σας παρέχουμε.

Τα οχήματα που διαθέτουμε για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τεχνικού τμήματος είναι πλήρως εξοπλισμένα, με σκοπό η συντήρηση και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας, να γίνονται άμεσα και σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Για τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και περιπολίας, η εταιρεία έχει στην κατοχή της οχήματα με ειδικό εξοπλισμό, που επιτρέπει τη διαρκή επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ώστε να πραγματοποιείται με επιτυχία και ασφάλεια η άμεση επέμβαση σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.